SOLD

ללי כץ

טויוטה-צוללת

2023

שמן על בד

100X84 ס"מ

2,000.00

SOLD

ללי כץ

טויוטה-צוללת

2023

שמן על בד

100X84 ס"מ

2,000.00

SOLD

SOLD

חשוב שתדעו: